гр. Костенец, ул.”Янтра” № 20

Марица Н.И.С.

Декларация за политика по качеството

Ръководството на „Марица – Н.И.С.” ЕООД, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е прилагана и поддържана от всички,работещи в дружеството.

„Марица – Н.И.С.“ ЕООД е производител на качествени каучукови технически изделия- уплътнители радиални за валове /семеринги/, “О”- пръстени, гарнитури, тампони, маншети, маншони, комплекти уплътнители и др..

Качество за нас означава да удовлетворяваме потребностите и очакванията на всеки наш клиент с продукти, в пълно съответствие с всички приложими стандарти, нормативните и всички други приложими изисквания. Чрез системно планирани и организирани подобрения на работата и изпълнение на целите по качеството не само в производството и управлението, но и в сътрудничеството с нашите партньори – доставчици и клиенти. В тази връзка ръководството определя всички заинтересовани страни, които са свързани със системата за управление на качеството – СУК, както и техните изисквания свързани с функционирането на системата. Всички наши ресурси, знания, умения, опит и амбиции ни дават увереността, че можем да утвърждаваме доверието на нашите клиенти.

„Марица – Н.И.С.“ ЕООД периодично определя външните и вътрешни обстоятелства, които са от значение за развитието на дружеството като цяло, могат да влияят пряко върху стратегическата насоченост за развитието на дружеството, включително онези, които могат да повлияят на способността на дружеството да постига желания резултат от СУК и планираните цели.

Политиката по качество е насочена към:

  • Реализиране на целите за постигането на по-високи бизнес резултати;
  • Насоченост към клиента;
  • Лидерство;
  • Осигуряване на необходимия човешки ресурс
  • Процесен подход;
  • Подобряване на СУК;
  • Вземане на решения, основони на факти;
  • Поддържане на коректни взаимоизгодни отношения с останалите заинтересовани страни.

 

Като Управител на „Марица – Н.И.С.“ ЕООД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество. Ангажирам се пряко да оказвам пълно съдействие и да осигурявам всички необходими човешки и материални ресурси за поддържане на ефикасна система, както и да ръководя нейното развитие, усъвършенстване и непрекъснато подобряване.

Вярвам в силите и способностите на всички работници, служители и специалисти във фирмата. Ценя приноса и поощрявам участието на всеки един човек за изпълнение на обявената Политика по качеството, с твърдото убеждение, че Качеството е нашата гаранция за сигурен просперитет!

 

Управител

Любомир  Копаранов

11.01.2022 г.