Maritza NIS“ Ltd. – manufacturer of gaskets, square rings, K-cuffs, cleaners “Maritza NIS” Ltd. – manufacturer of gaskets, square rings, K-cuffs, cleaners “Maritsa-NIS” Ltd. – manufacturer of O-ring “Maritza NIS” Ltd. – manufacturer of gaskets, square rings, K-cuffs, cleaners “Марица НИС” ООД – производител на уплътнители, квадратни пръстени, К-маншети, чистачи Maritza NIS“ Ltd. – manufacturer of gaskets, square rings, K-cuffs, cleaners

Home

Why “Marica-NIS” Ltd

  • Ние сме дългогодишен производител на каучукови-технически изделия с доказано качество.
  • Използваме висококачествени материали в производството.
  • Непрекъснато обновяваме гамата от предлаганите иделия.
  • На първо място за нас са изискванията на клиентите.
  • Изпълняваме всички поръчки в уговорения срок.
  • Изработените от нас продукти са в пълно съответствие с всички приложими стандарти, законодателство и нормативни актове.
  • Предлагаме гъвкава ценова политика.
  • Ценим приноса на своите работници и служители.

 

 

 

Сертификат за одобрениеДекларация за политика по качеството